ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน Smart Classroom ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 2)