เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ)