เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อหุ่นยนต์ AGV ประจำห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์)