เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (จำนวน 17 รายการ)