เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (ซื้อซอฟต์แวร์การวางแผนการขนส่งสินค้าระดับประเทศ Cube MMM  Package)