ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบสกายวอล์ค/สกายพาร์คบางกะปิ ในนโยบายความร่วมมือพัฒนาย่านเมืองบางกะปิอัจฉริยะ (Smart Distric)