ประกวดราคาจ้างทำคลิปการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ animation จำนวน 10 รายวิชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)