เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย จำนวน 6 เครื่อง)