เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 9 เครื่อง)