เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าไปคลังสินค้า 1 เครื่อง)