เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อโครงสร้างเหล็กสำหรับระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติงานหยิบและแพ็คสินค้า)