เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(ซื้อหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานหยิบและแพ็คสินค้า 3 เครื่อง)