เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Smart and Intelligence Tourism Lab พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน)