ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานข้อมูลกรณีศึกษาหรือบทความหรือบทสัมภาษณ์เป็นเนื้อหาหนังสือของโครงการ Sufficiency Living Cases in BCG Model (ระยะที่ 1)