ราคากลางซื้ออุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 9 เครื่อง