เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี เป็น Innovation Lab for Active Aging พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 1 งาน)