ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ” (นบร.) รุ่นที่ 10 ณ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี