เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม AI ชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (NIDA HUB))