ราคากลางซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมสำหรับเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า 1 เครื่อง