เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างทำระบบวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวเชิงสังคมด้วยเทคโนโลยี Social Listening)