ราคากลางซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าแรงสูงประจำสถาบัน พร้อมค่าติดตั้ง (Ring Main Unit) จำนวน 2 ชุด