เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) จำนวน 5 อาคาร)

ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (Chiller) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 5 อาคาร ดังนี้

  • อาคารบุญชนะ อัตถากร
  • อาคารสยามบรมราชกุมารี
  • อาคารนวมินทราธิราช
  • อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
  • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ