เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (จ้างบำรุงรักษาลิฟต์)

ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาลิฟต์ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

 • อาคารบุญชนะ อัตถากร
 • อาคารสยามบรมราชกุมารี
 • อาคารนวมินทราธิราช
 • อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 • อาคารนิด้าสัมพันธ์
 • อาคารชุบ กาญจนประกร
 • อาคารมาลัย หุวะนันทน์
 • อาคารจอดรถ
 • อาคารราชพฤกษ์
 • อาคารนิด้าเอ้าส์
 • หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ