ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2