เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565(จ้างทำระบบการศึกษาออนไลน์สำหรับนักพัฒนาเมือง ท้องถิ่น ชุมชนอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ)