เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566(จ้างปรับปรุงท่อน้ำคูลลิ่งระบบปรับอากาศ อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 1 งาน)