ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(e-library) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องสมุดสุขุม ประจำปีงบประมาณ 2566