ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของชุมชนสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเรียนรู้ของชุมชนสำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ