ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ อาคารมาลัย หุวะนะนทน์ จำนวน 1 งาน