เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี)