เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2(ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน)