เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2(ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่ ขนาด 60 KVA จำนวน 1 เครื่อง)