เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบงานร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถรองรับระบบคลาวด์และการทำงานในทุกสถานที่)