สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566