สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566