ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร สำหรับเป็นพื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรม จำนวน 1 งาน