ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร International MBA รุ่นที่ 16  ณ ประเทศเยอรมนี และประเทศออสเตรีย