ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร International MBA รุ่นที่ 17 – 18  ณ ประเทศญี่ปุ่น