ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร YMBA รุ่นที่ 52 ณ ประเทศเกาหลีใต้