ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการเดินทางไปศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตร YMBA รุ่นที่ 53 ณ ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรีย และประเทศฮังการี