ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย  อาคารเสรีไทย จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2