สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566