ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย  อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน